Соёл

Шударга байдал

Шударга байдал бол бидний ажлын удирдамж юм. Шударга байдал нь хүмүүсийн нэр хүнд, салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг.

Чанартай

Чанар нь хүний ​​чанар, бүтээгдэхүүний чанар, аж ахуйн нэгжийн чанарыг багтаадаг. Энэ бол үнэ цэнэ, нэр хүндийн эхлэл юм.

Хичээл зүтгэл

"Хичээл зүтгэл" гэдэг нь хөдөлмөрч, ажил хэрэгч гэсэн утгатай. Энэ бол бидний байнгын ажиллах хандлага юм.

Инноваци

"Инноваци гаргадаггүй хүмүүсийг устгах болно" гэсэн ойлголт нь Гуошенгийн ажилчдыг тасралтгүй шинэчлэл хийхийг хичээдэг.