Хяналт шалгалт

  • 1. Renishaw cue хэрэгсэл
  • 2. Ренишавын лазер интерферометр
  • 3. Getock хэвтээ динамик тэнцвэржүүлэх хэрэгсэл
  • 4. Зургаан өнцөгт CMM
  • 5. Тулгуурын өндөр тоолуур
  • 6. Nikon автоколлиматор
  • 7. Италийн GNR спектрометр
  • 8. Ажлын дүр зураг